Framtiden är talangernas marknad.

Bristen på högkvalificerad arbetskraft med förmåga att hantera snabba förändringar, verksamhetsmodeller som görs om i grunden av digitaliseringen och mycket annat är stor. En enkät från fackföreningen Vision visar att var tredje svenskt företag hindras i sin tillväxt genom brist på kompetens. Här finner du några faktorer att se över.

1 Kompetens en del av strategiarbetet

I ledningens arbete med vision, affärsidé´, strategier, mål och planer behöver arbetskraftsförsörjning och kompetensutveckling vara naturliga delar. Viktigt att arbeta med arbetsgivarvarumärket i form av exempelvis kompetensfrågor, utvecklingsarbete, framtida rekryteringar och olika sätt att behålla kompetent personal nu och i framtiden.

2 Verksamhetsnytta

Genom att koppla det kritiska värdet av rätt rekryteringar, kompetensutveckling, en innovativ arbetsmiljö etc till affären kommer verksamhetsnyttan att bli tydlig.

Att räkna och sätta siffror inom dessa områden kan vara ett sätt för att hitta värden.

3 Verktygen

Inom ledarskap, utvecklingssamtal, lärande och dylikt är gapet idag för stort gentemot behoven. Ny digital teknik gör det möjligt att arbeta smartare och mer stimulerande, millennials har helt andra preferenser än tidigare generationer, etc.

Börja inte i verktygslådan du har, utan vad dagens och nya medarbetare faktiskt önskar sig.

[HS-Kompetensforsorjning]