En globaliserad värld mitt i den digitala revolutionen ändrar om behoven inom ditt företag.

Detta gäller framför allt medarbetarna. Vad krävs av verksamheten och den enskilde för att förbli konkurrenskraftiga? Ett viktigt område är vad vi kallar diversity management, alltså mångfald. I denna blogg finner du tre steg för att börja arbeta med dessa frågor.

images-52images-51

1 Affärsnytta

Mångfald har kommit att bli synonymt med främst jämn fördelning mellan män och kvinnor, en blandning av etniciteter och en stärkning av varumärket genom socialt ansvarstagande. Det kan det mycket väl vara, men utgå från värdet det skapar åt verksamheten. Det är inte mångfalden i sig utan vad den för med sig. En mix av unga, äldre, olika utbildningar, olika kulturer och så vidare ger verksamheten olika perspektiv, olika vinklar och olika dimensioner för att uppfatta kundbehov, trender, kommunikationskanaler, etc. ”När alla tänker lika är det ingen som tänker.”

Redan 1956 formulerade William Ross Ashby en tes om ”the law of requisite variety”, som går ut på att om variationen i de behov som företaget tillgodoser är stor, så måste företaget också ha en stor variation i sina resurser.

2 Se individuell talang

Vid diversity management är det lätt att stanna vid en blandning på arbetsplatsen av formella kunskaper och erfarenheter. Viktigt är dock att gå ett steg till och se på individuell talang. Vad är det i personliga färdigheter, livsupplevelser, bakgrund och intressen vi kan dra nytta av för verksamheten samtidigt som det lyfter medarbetaren?

3 Utveckla

Att bara ha en arbetsmiljö med mångfald och tillhörande policy räcker inte. Värdet i sig är begränsat. Vinsten för ditt företag kommer när detta fullt ut tas tillvara. Ett bra sätt är att initiera dialoger på arbetsplatsen, att skapa en plan tillsammans, att sätta mål – individuella och övergripande, kommunikation internt och externt och uppföljningar av såväl aktiviteter som medarbetarnöjdhet.

[HS-Kompetensforsorjning]