Att genomföra en förändring som håller över tid är inte alltid det enklaste. Många gånger är det lätt att finna ambitionen och idéerna, men svårare att få med hela organisationen på tåget, så att förändringen kan genomföras och bli bestående.

Undersökningar visar att mer än 65% av de förändringsprocesser som startas upp aldrig når den effekt som var tanken med förändringen. En del förändringsinitiativ avslutas också helt och slutförs inte på grund av motstånd i organisationen. Ibland görs omtag med avkall på delar i den ursprungliga tanken. Förändring tar tid och ju fler som är involverade och påverkas desto viktigare är det att analysera nuläget innan förändringen startar upp. Ska man lyckas med förändringsprocessen bör man ta fram en genomarbetad strategi, ha en tydlig struktur och en förståelse för hur den påverkar kulturen i företaget.

I den här guiden delar vi med oss av fyra steg som hjälper dig som är VD att påbörja, genomföra och följa upp ett framgångsrikt förändringsarbete!