I samband med löpande och strategiskt arbete med kompetens kan det vara värdefullt med ett antal konkreta verktyg för chef och medarbetare.

Något att utgå ifrån vid utvecklings- och planeringsmöten och något att ha som stöd i vardagen. En uppsättning verktyg som är populära är matriser. I denna blogg finner du fyra enkla sådana att skapa och sedan använda på arbetsplatsen.

1 Kompetensdialog

I syfte att hitta en bra planering med aktiviteter som uppnår sina mål, är det viktigt att diskutera igenom kompetensrelaterade frågor. Detta batteri kan inledas med det övergripande:

  • Vart är verksamheten på väg? Vad är verksamhetens kompetensmål? Vad är avdelningarnas kompetensmål?
  • Var är jag idag? Hur kom jag hit? Vart är jag på väg? Vad vill jag uppnå? Vad betyder arbetet för mig?
  • Vilka kompetenskrav ställer verksamheten? Vilka är mina egna kompetensmål? Vilka är mina styrkor? Vilka är mina svagheter?
  • Vilken utveckling önskar och måste jag ha? Vilka färdigheter och förmågor vill jag utveckla?
  • Vilka färdigheter och förmågor kan verksamheten ha nytta av?

Preferenser för lärande:

  • Hur lär jag mig bäst?
  • Hur lär jag mig effektivast?
  • Hur bevarar jag lärandet i verksamheten?

2 Yrkeskompetens

Närmast tillhands ligger kompetensutveckling inom de områden som är centrala för yrkesutövningen. Matrisen här säger att chef och medarbetare identifierar de viktigaste områdena och gör en estimering, exempelvis på en skala 1-5, där 5 = spetskompetens och 1 = grundläggande kunskaper. I ett ark – digitalt eller på papper – placeras så individen vertikalt och områdena horisontellt med resultatet 1-5 under varje område. I gapet mellan fastställt värde och 5 analyseras vad som saknas, vad som behövs och bästa insatserna för att nå sitt mål.

3 Delområden

Många områden, från ledarskap och försäljning till språk och IT, består av många olika delar och inriktningar. Därför kan det vara bra att även bryta ned de viktigaste områdena i delområden och repetera övningen med estimering. Individen vertikalt, områdena horisontellt, resultaten 1-5 under varje område och en gapanalys. Om exempelvis försäljning är ett sådant område kan delområdena förslagsvis bestå av frågeteknik, invändningsteknik, avslutsteknik, telefonhantering, etc.

4 Kognitiva förmågor

Idag har kraven på andra kunskaper, färdigheter och kompetenser än enbart de som är relaterade till arbetsbeskrivningen ökat. I ytterligare en matris kan därför chef och medarbetare titta på kognitiva kompetenser. Det kan gälla teamkänsla, servicekänsla, problemlösning, flexibilitet, perception, förändringsbenägenhet, initiativförmåga, etc. Sedan, ånyo, individen vertikalt, områdena horisontellt, resultaten 1-5 under varje område och en gapanalys.

Ladda ner guiden "Kompetensförsörjning"