Att arbeta med att höja lönsamheten är något alla företag ständigt gör. Ibland är det ett mer uttalat behov och ibland har det gått slentrian i arbetet med att förbättra lönsamheten. Att höja lönsamheten är som vi alla vet komplext. Lönsamheten är effekten av att allt som sker på marknaden, våra kunders agerande, vår affärsmodell, våra interna processer och ledning samt medarbetarna i företaget och mycket mer. Att därför direkt gå på åtgärder utan att först analysera orsakerna och orsakssambanden kan helt enkelt få negativa effekter. Eventuellt åtgärdas symptomen men inte orsaken till lönsamhetsproblemen.

I den här guiden kommer vi i 8 steg ge er tips och råd på hur ni kan agera för att analysera var lönsamhetspotentialen finns och skapa ett beslutsunderlag för en aktivitetsplan.