Anders LycksäterVerksamhetskonsult

Bakgrund

25 års erfarenhet av nationella och internationella affärer varav 15 i ledande i positioner som VD eller annan ledande befattning med placering i Sverige och i utlandet.

 • Tio år i tysktalande länder
 • Har arbetat i såväl stora multinationella som små till medelstora företag i Europa, Nordamerika, Asien, Afrika och Mellanöstern
 • Bred erfarenhet av att arbeta med importörer, distributörer, agenter samt start och uppbyggnad av egna dotterbolag
 • Van att leda såväl svensk såväl som utländsk personal
 • Innehaft tjänster som affärsområdeschef i Belgien, Tyskland och Schweiz
 • Stor erfarenhet av försäljning och marknadsföring komplexa tekniska lösningar till slutförbrukare/OEM såväl som konsumentprodukter och detaljhandel
 • Erfarenhet av produktutveckling i rollen som produktchef samt projektledning
 • Stort kontaktnät i de flesta europeiska länder
 • Erfarenhet av styrelsearbete i bolag/stiftelse och föreningar.

Specialistområden

 • Rådgivning till tillväxtbolag i exportfrågor
 • Utlandsetableringar
 • Internationell affärsutveckling
 • Affärsplaner och strategier
 • Erfarenhet inom rådgivning till företagsledning och organisationsutveckling
 • Ledningsgruppsfrågor
 • Säljcoachning
 • Mentorskap & Coachning
 • Strategiskt säljarbete – Målstyrning
 • Chef att hyra
 • Styrelseuppdrag