Traditionellt sätts ett samband mellan låga priser/konkurrenskraftig verksamhet och låga löner/dåliga villkor.

Vidare är det många i företagsledande position som har svag eller ingen koll på försäljningsprocesserna, supply chain, kundnöjdhet och andra värdedrivande faktorer, dels är det enkelt att skära i arbetskraftkostnader. Löner, utbildning, försäkringar, etc, är konkret och ger resultat direkt. Annat är svårare att se, mäta och kan ta lång tid för effekt.

Forskarna Ananth Raman vid Harvard Business School och Zaynep Ton vid MIT Sloan School of Business visar att satsningar och investeringar i medarbetarna kan förenas med god lönsamhet, lojala kunder och låga priser.

I en studie genomförd inom detaljhandeln, men tillämpbar i de flesta branscher, så kvarstår faktum att ekonomiska vinster uppnås genom att kortsiktigt skära i personalstyrkan och erbjuda minimala förmåner i form av exempelvis kompetensutveckling. Däremot, och det är poängen, dessa kostnader är betydligt mindre än de kvalitetsbrister som följer i en sådan kultur. Hos de goda exemplen i studien; spanska Mercadona och amerikanska QuikTrip samt Traders Joe, erbjöds visserligen högre löner, fler heltidsanställningar, längre utbildningar och generösare semester än hos konkurrenterna, men tillbaka kom:

  • Låg personalomsättning.
  • Liten frånvaro.
  • Låga övervakningskostnader.
  • Mindre men spetsigare utbud.
  • Högre försäljning.
  • Bättre kundservice
  • Liten lagerhållning.
  • Smidigare logistik.
  • Goda karriärmöjligheter.

Raman och Ton talar om företag som rör sig i en ”vicious cycle” och företag som rör sig i en ”virtuous cycle” och understryker att framtidens vinnare blir de som befinner sig i det senare:

VICIOUS CYCLE                                                            VIRTUOUS CYCLE

Låga löner/Dåliga arbetsvillkor                                      Investeringar i medarbetarna

Kvalitetsbrister                                                                   Kvalitet i personal och verksamhet

Dålig verksamhet                                                               Operational Excellence

Låg försäljning/Små marginaler                                    God försäljning/God vinst

Läs mer på – www.celavi.se

Ladda ner guiden "Kompetensförsörjning"