Effektiva Ledningsgrupper

Varför har man en ledningsgrupp? Vad är syftet och målet? Vilket ansvar har ledningsgruppen? Hur fattar vi beslut och hur vill vi att vi ska bete oss mot varandra?

Utan tydliga mål och riktlinjer finns ingen vägledning för att fatta eller besluta om operativa och strategiska beslut som leder företaget framåt!

Ledningsgruppens uppgift är att utveckla och leda företaget framåt samt är ett viktigt organ för att bereda frågor för beslut och att fatta beslut.

Att utveckla en väl fungerande och stark ledningsgrupp ligger på VDns ansvar och är helt avgörande för framgång. Att skapa en gemensam syn på företagets verksamhet och gemensamma värderingar genom en öppen dialog i gruppen och individuella samtal med varje enskild person. Det är också viktigt att prata igenom ansvarsfördelningen och kartlägga arbetsuppgifter. Det är grunden för att skapa effektiva ledningsgrupper och ett ökat engagemang som bidrar till att ta företaget till nästa steg. Alla behöver förstå sin roll och att de sitter med i ledningsgruppen för att de har något att tillföra!

För att skapa handlingskraft är det också viktigt att alla förstår vad som förväntas av dem när de lämnar mötet.

Kompetens & Samarbete

Utgångspunkten är att se till att man har rätt kompetens och specifik kunskap om företagets verksamhet. Att medlemmarna i ledningsgrupp tror på företagets idé är beredda att satsa tid, engagemang och kraft för att bidra till företagets utveckling. För att skapa energi och lust är det viktigt med,

 • Ett tydligt uttalat mandat från ägare & styrelse
 • Att säkerställa att alla förstår vad som förväntas av dem och vad de tillsammans ska åstadkomma
 • Att skapa tydliga gemensamma handlingsplaner, mål och riktlinjer
 • Var noga med att följa upp hur det går och konstruktiv feedback
 • Att man känner sig delaktig i de beslut som tas
 • Att skapa ett gott och öppet klimat så att det finns acceptans för att medlemmarna tänker och kommunicerar olika

Saker som skapar olust

 • Otydlig ledning & vision
 • Fel fokus och för mycket operativa frågor
 • Avsaknad av beslut – ledningsmöten som enbart blir diskussionsforum
 • Dålig uppföljning av beslut, mål och handlingar
 • Avsaknad av tillräcklig information i viktiga frågor där individen förväntas ta beslut
 • När individens erfarenhet, tankar, förslag och idéer negligeras
 • Dålig sammanhållning och acceptans för individernas olika sätt att kommunicera och agera

Hur fungerar din ledningsgrupp?

Ladda ner guiden "Ett utvecklande ledarskap" Ladda ner guiden "Framgångsrika team"