Grymma produkter, slipade processer eller höga ambitioner är inte tillräckligt för att ni ska nå era mål. För har ni inte medarbetarna med er, så kommer ni heller inte att kunna nå så långt som ni vill. I det här inlägget listar vi fem anledningar till varför medarbetarna är nyckeln till att ni når era mål!

1. En nöjd medarbetare stannar längre

Att en person som är nöjd med sin arbetssituation stannar längre är ett faktum. I förlängningen leder det även till att ni behåller er kompetens och kan planera långsiktigt, utan att oroa er för avbrott.

2. En medarbetare som känner sig inkluderad anstränger sig lite extra

Medarbetare som inte känner sig involverade och inte har förstått vad de ska uppnå känner sig mindre engagerade. De blir dessutom mindre benägna att göra det “lilla extra” och kommer heller inte att anstränga sig för att ni ska nå era mål. Därför är det viktigt att ni definierar mål och strategier i nära dialog med era anställda, så att de känner sig delaktiga och förstår var ni är på väg.

3. En stimulerad medarbetare driver på er utveckling

En stimulerad medarbetare är mer nöjd än en person som aldrig får utmanas. Hitta triggern hos alla dina medarbetare och fundera över hur du kan få ut den största potentialen från var och en. Känner medarbetaren att hen kan utvecklas under ditt ledarskap, kommer personen också att sträva efter att ni ska nå era mål och bidra till att ni utvecklas framåt.

 

Ladda ner guiden "Steg för steg: Så genomför ni en bestående förändring"

 

4.  En medarbetare som får använda sin kompetens uppskattar sitt arbete

Är en av dina medarbetare duktigare på att analysera än att skriva? Genom att utnyttja kompetensen på rätt sätt kommer medarbetaren känna större uppskattning till sitt arbete och också veta hur hen ska arbeta för att bidra till era mål.

5. En medarbetare som vågar göra misstag vågar ta egna initiativ

Som ledare måste du vara duktig på att skapa en arbetsmiljö som tillåter misstag. En medarbetare som är rädd för att misslyckas kommer att hämmas i sitt arbete och vågar heller inte ta egna initiativ för att ni ska utvecklas som företag och nå era mål.

Lästips: Ansvarar du för personalutveckling? Då borde du läsa det här!