Gitte BlomgrenOrganisations-, & Managementkonsult

Bakgrund

Civilekonom med inriktning på organisation och personalekonomi.
Interim manager
Styrelse-, och ledningsuppdrag
Gedigen erfarenhet handledning och mentor SME och starta eget

Drygt 25 år som utbildningskonsult och projektledare inom kompetensutveckling
Key Account Manager för outsourcing av utbildningsavdelningar
Affärskonsult som förbättrar den ekonomiska förståelsen och kommunikationen.
Affärsutvecklare inom finanssektorn

Specialistkompetens inom personal-, och arbetsmiljöekonomi, undersökningar och föredragshållare för arbetsmiljö-, och HR Sverige
Kursansvarig ”Personalekonomi”, PAOprogrammet, Stockholms universitet

Specialistområden

  • Kompetensutveckling/utbildningschef att hyra
  • Organisationsgenomlysning, gärna inom kompetensutveckling
  • Kompetensinventering – behov och strategi
  • Train-the-trainerprogram och e-learning
  • Insikt i ekonomi och affärer – resultat genom träning
  • Ekonomiförståelse och ekonomistyrning
  • Utbildning i företagsekonomisk förståelse, bokföring och bokslut
  • Personalekonomiska kalkyler, nyckeltal och analyser
  • Kostnadsanalys för frånvaro/närvaro, bemanning, anställning & kompetensutveckling
  • Ekonomi i offentlig förvaltning