Mikael SollenbergManagement konsult

Bakgrund

Filosofie magister (nationalekonomi och statsvetenskap) med 15 års erfarenhet av utbildnings- och konsultinsatser. Projektledare i utbildningsdepartementet under ”Nationellt kunskapslyft för vuxna”. Affärsområdeschef i två konsult- och utbildningsbolag med ansvar för verksamhetsutveckling, ledarskap, projekt, försäljning, lean, supply chain och ekonomi. Grundare av och VD i eget konsult- och utbildningsbolag med uppdrag över hela Sverige inom såväl privat näringsliv som offentlig sektor.

Specialistområden

  • Företagsanalys och kompetensinventering för optimal kompetensförsörjning
  • Kompetensutvecklingsprogram på verksamhets- och individnivå
  • Utbildningsansvarig att hyra
  • Processtyrning och värdeflöden
  • Identifiera, hitta och reducera kvalitetsbristkostnader
  • Arbetet med ständiga förbättringar
  • Projektledning
  • Utveckling av affärsmodeller – vision, mål, affärsidé, marknad, kunder, ekonomi